Our Catalogues

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022r. informujemy, że strona zawiera niepubliczną reklamę m.in. wyrobów medycznych, które są przeznaczone dla profesjonalistów, tj. osób fizycznych, które mają formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny oraz osób, które z uwagi na wykonywany zawód, pełnioną funkcję lub prowadzoną działalność gospodarczą uczestniczą w prowadzeniu obrotu wyrobami medycznymi.

Klikając na pole „YES” potwierdzasz, że jesteś profesjonalistą.

In accordance with the Law on Medical Devices dated April 7, 2022, we inform you that the site contains non-public advertising of, among other things, medical devices, which are intended for professionals, i.e. individuals who have formal training in the relevant field of health care or medicine and individuals who, due to their profession, function or business activity, are involved in the marketing of medical devices.

By clicking on the „YES” box, you confirm that you are a professional.