INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW STRON

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową zbieramy nasypujące informacje:

Obecnie jedyne informacje są zbierane są w zakładce IFU. Są to dane niezbędne do przesłania do nas zapytania, takie jak nazwa firmy oraz adres mail abyśmy mogli odesłać potrzebne informacje. Te dane nie są zapisywane na serwerze.